Atraktivna lokacija i prostor

Kako su u savremenom poslovanju pomereni zahtevi klijenata na više, tako smo u startu odabrali atraktivnu lokaciju u centru Kragujevca sa prostorom koji je namenski opremljen kao edukativni centar.

Prostor je pogodan pored grupnih / individualnih časova i za različite vrste treninga, sastanaka.