Savremen Edukativni centar

U osnivanje centra smo krenuli sa željom da budemo slobodni u odabiru metoda, koje će kod polaznika postići najbolje rezultate i omogućiti im da što lakše savladaju nemački jezik.